ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
Υποκατηγορίες
Δίκτυα
GIS
ECDL - EXPERT
Προγραμματισμός
Δοκιμαστικές Διαφάνειες
---
Information Technologies
OFFICE 2010

Μαθήματα 
New-Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων (Windows 7)Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Access 2003Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής
AJAXΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
CAD-CAM -INLAB (dental)Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
CAD-CAM (Jwelery)Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Cascading Style Sheets (CSS) για ανάπτυξη Web σελίδωνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Case Study ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1-3Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Cloud ComputingΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Demo MASHUPΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής
Excel 2003Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής
Internet 2003Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής
Introduction to PHP for Web DevelopmentΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
New-Βάσεις Δεδομένων (Access 2010) Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
New-Διαχείριση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Outlook 2010)Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
New-Επεξεργασία Κειμένου (Word 2010)Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
New-Παρουσιάσεις (Power Point 2010)Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
New-Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer 9)Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
New-Υπολογιστικά Φύλλα (Excel 2010)Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Power Point 2003Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής
VIRTUALIZATIONΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Visual Basic® για .NETΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Windows XPΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής
Word 2003Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής
Word 2013
Βάσεις Δεδομένων (Access 2010)Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Βασική εκπαίδευση στη χρήση υπολογιστώνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Γλώσσα Προγραμματισμού C#Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Διαδραστικοί ΠίνακεςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Διαχείριση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Outlook 2010)Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Εισαγωγή στην Τηλεκατάρτιση-Ιστορική ΑναδρομήΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς ΥπολογιστέςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής
Επεξεργασία Κειμένου (Word 2010)Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτεςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Λογισμικά ΚομμωτικήςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Ο Η/Υ ως Εκπαιδευτικό ΕργαλείοΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Οδηγός πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων πληροφορικήςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Παρουσιάσεις (Power Point 2010)Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ECDLΠληροφορίες
Σημειώσεις ΤΠΕ - Δήμοι ΑθήναςΣε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτεςΠληροφορίες
Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer 9)Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες