ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ

 
Μαθήματα 
A1.3 Βασικές αρχές επικοινωνίαςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Α1.1 Βασικές αρχές ενσάκισης, ζύγισης, ταξινόμησης και διαλογής εμπορευμάτωνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Α1.2 Μέθοδοι και τεχνικές αποθήκευσης και φορτοεκφόρτωσης.Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Α2.1 Χειρισμός ειδικών και επικίνδυνων φορτίωνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Α2.2 Κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασίαΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Α3.1 Χειρισμός μηχανημάτων και εξοπλισμού μεταφορών και φορτοεκφορτώσεωνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Α3.2 Κανόνες και τεχνικές διαχείρισης φορτίων ξηράς και φορτηγών πλοίωνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Α3.3 Διατάξεις μεταφορών και φορτοεκφορτώσεωνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Ανάλυση Συστημάτων -Προηγμένα Υποδείγματα Ζητήματα Μεταφορών (Πρόβλεψη-Ζήτηση-Προσφορά Μεταφορών-Ανάλυση)Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Ασφάλεια Μεταφορών - ΠεριβάλλονΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Εφαρμογή της Κοινωνίας της Τεχνολογίας και Επικοινωνιών στις Μεταφορές Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Νέες Τεχνολογίες στις ΜεταφορέςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Οργάνωση Διαχείριση Συστημάτων Εμπορικών ΜεταφορώνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Στοιχεία Δικαίου στις ΜεταφορέςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Στοιχεία Οικονομίας στις ΜεταφορέςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες