Μαθήματα 
1) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ
2) ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
3) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
4) ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
5) ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ
6) ΕΥΘΥΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
7) ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
8) ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ)- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ
9) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
10) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
11) ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
12) ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
13) ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣXEΔΙΟΥ HACCP
14) ENHMEΡΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ
15) ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
16) ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
17) ΑΝΑΚΛΗΣΗ (ΑΠΟΣΥΡΣΗ)
18) ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ, ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
19) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ