ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-LOGISTICS-ΕΡΓΑΣΙΑ

 
Υποκατηγορίες
Project Management & Risk Management Έργων

Σελίδα:  1  2  ()
Μαθήματα 
BrandnameΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Βασικές Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας (ISO 9001 Μεγάλη Έκδοση) Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
IT Project ManagerΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής
Personal SkillsΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Team BuildingΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Ανάπτυξη-Δημιουργία Νέας ΕπιχείρησηςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Αρχές Λειτουργίας Επιχειρήσεων (Management)Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Αρχές οργάνωσης εργασίας και ομαδικής εργασίας Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Βασικές Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας (ISO 9001 Μικρή Έκδοση)Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Βασικές Αρχές Διαχείρισης ΑποθηκώνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Βασικές Αρχές Επενδυτικής ΠολιτικήςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Βασικές Αρχές Λειτουργίας - Οργάνωση & Δκση ΕπιχειρήσεωνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Βασικές Αρχές Οικονομικής και ΧρηματοοικονομικήςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Βασικές αρχές χρηματοοικονομικήςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Βασικές γνώσεις δειγματοληψίαςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Βασικές λειτουργίες επιχειρήσεων-Κώδικας Βιβλίων και ΣτοιχείωνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Δημόσιες Σχέσεις-Τεχνικές Δημοσίων ΣχέσεωνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Διαδικασίες ΠρόσληψηςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Διαχείριση εργασιακού άγχουςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Διαχείριση Συγκρούσεων - Βελτίωση εταιρικού κλίματοςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Διαχείριση χρόνουΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Διεθνοποίηση ΕπιχειρήσεωνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Διεκπεραίωση Συναλλαγών - Back OfficeΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Διοιικητική ΨυχολογίαΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Διοίκηση ΕπιχειρήσεωνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Διοίκηση-Διαχείριση Ανθρωπίνων ΠόρωνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Έλεγχος Ποιότητας Αποδοχής (Acceptance Sambling)Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
ΕΛΟΤ 1801Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
ΕΛΟΤ 1801 - Όροι και ΠροϋποθέσειςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
ΕΛΟΤ 1801 (Μικρή Έκδοση)Πληροφορίες
Ενημέρωση-Χρήση Υπηρεσιών και Προγραμμάτων Υποστήριξης ΕπιχειρηματικότηταςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Εξαγωγικές επιχειρηματικές πολιτικέςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Επαγγελματική επιχειρηματική ορολογίαΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Επικοινωνία στις ΜΜΕΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Επιχειρήσεις και Νέα ΟικονομίαΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής
Επιχειρησιακή ΕπικοινωνίαΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Εργατική Νομοθεσία-Εργασιακές σχέσειςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισηςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής
Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας των Αγορών Χρήματος και ΚεφαλαίουΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Θεωρία Χαρτοφυλακίου-Διαχείριση Κινδύνων-Market ResearchΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Κατάρτιση business plan μικρής επιχείρησηςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
ΚοστολόγησηΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Κρίσεις - Διαχείριση ΚρίσεωνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Μεθοδολογία Υλοποίησης - Πρακτική - Case Study ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Μηχανογράφηση οικονομικών υπηρεσιώνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην ΕλλάδαΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής
Νομική Μορφή ΕπιχειρήσεωνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και ο Ρόλος τους στο Σύγχρονο Επιχειρηματικό ΠεριβάλλονΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής
Οικονομική Διαχείριση-ΣυναλλαγήΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Οικονομική Λειτουργία ΕπιχσηςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Οργάνωση Επιχειρήσεων και ΟργανισμώνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής
Παραγωγική Διαδικασία Διεργασίες-Παραγγελίες ΔιανομήΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Παραγωγική Διαδικασία Διεργασίες-Παραγγελίες Παραλαβή ΑποθήκευσηΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Προγραμματισμός & σχεδιασμός της εφοδιαστικής αλυσίδας - Διαχείριση των καθημερινών εργασιώνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Προετοιμασία για την Αγορά Εργασίας-Τρόποι Αναζήτησης ΕργασίαςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Στατιστικός Έλεγχος Διαδικασίας (Statistical Process Control-SPC) Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Στρατηγική και Διοίκηση των Τεχνολογιών ΠληροφορικήςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής
Στρατηγικός Σχεδιασμός Management Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Συγκριτική Μελέτη ΠροτύπωνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες