ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

 
Μαθήματα 
Προβολή Τουριστικών Καταλυμάτων-Τρόποι/Συστήματα Προβολής Τουριστικών ΕπιχειρήσεωνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Εσωτερικές Επιθεωρήσεις-Στατιστικές Τεχνικές-Μέθοδοι (Ξενοδοχεία)Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Σχεδιασμός Ταυτοποίηση Ανιχνευσιμότητα (Ξενοδοχεία)Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
ΤΡΟΠΟΙ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Business English (Ξενοδοχεία)Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Case Study - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ CAFE Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ -Σ.Ε.Γ.Ε.Σ.Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Case Study - ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ -Σ.Ε.Γ.Ε.Σ.Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Case Study 1 - Κλάδος Τουρισμού - Τουριστικά Καταλύματα Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Case Study 1- Διακοπή ρεύματοςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Case Study 2 - ΜικροκλοπέςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Case Study 2 - Σύλλογος Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης ΜεσσηνίαςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Case Study 3 - Mόλυνση της ακτήςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Case Study 4 - ΔιαδίκτυοΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Marketing Ξενοδοχειακών ΕπιχειρήσεωνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Tests αυτοαξιολόγησης τουρισμού Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Ανάλυση Προσφερομένων Υπηρεσιών & Επιμέρους Εργασιών του Προσωπικού των ΟρόφωνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Αρχές Διοίκησης και Οργάνωσης Ξενοδοχειακών ΕπιχειρήσεωνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Βασικές Αρχές Οργάνωσης Διοίκησης και Λειτουργίας Ξενοδοχειακής ΕπιχείρησηςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Γενικά Περί Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κ.Π.Σ.Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Δημόσιες Σχέσεις - Κανόνες Κατάρτισης Προγραμμάτων Δημοσίων ΣχέσεωνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Ειδικά Θέματα Λειτουργίας ΞενοδοχείωνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Εναλλακτικός τουρισμόςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Εξυπηρέτηση Πελατών στον ΤουρισμόΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Η Βιομηχανία της Φιλοξενίας-Εισαγωγή στην Έννοια του ΤουρισμούΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Η Τουριστική Επιχείρηση ως ΣύστημαΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Θαλάσσιος Τουρισμός Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Κόστος και Πολιτική Ποιότητας (Ξενοδοχείου)Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Μεθοδολογία Υλοποίησης - Πρακτική - Case Study Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) 4 & 5 - MarketingΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Μηχανήματα Εξοπλισμός Λειτουργία Χειρισμός ΣυντήρησηΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Μορφές ΤουρισμούΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Ο Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων στις Ξενοδοχειακές ΕπιχειρήσειςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Οργάνωση και Λειτουργία Διοικητικών ΥπηρεσιώνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Οργάνωση και Λειτουργία Τμήματος ΥποδοχήςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Οργάνωση και Λειτουργία του Τμήματος ΟρόφωνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Οργανωτική Δομή Μικρών ΚαταλυμάτωνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Παγκόσμια Τουριστική ΒιομηχανίαΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής
Παραδοτέα Εξυπηρέτησης Πελατών και Προώθησης Υπηρεσιών Τουριστικών Καταλυμάτων τμήμα 2Πληροφορίες
Παραδοτέα Εξυπηρέτησης Πελατών και Προώθησης Υπηρεσιών Τουριστικών Καταλυμάτων τμήμα 1Πληροφορίες
Παραδοτέα Εξυπηρέτησης Πελατών και Προώθησης Υπηρεσιών Τουριστικών Καταλυμάτων τμήμα 3Πληροφορίες
Παραδοτέα Εξυπηρέτησης Πελατών και Προώθησης Υπηρεσιών Τουριστικών Καταλυμάτων τμήμα 4Πληροφορίες
Παραδοτέα Εξυπηρέτησης Πελατών και Προώθησης Υπηρεσιών Τουριστικών Καταλυμάτων τμήμα 5Πληροφορίες
Παραδοτέα Εξυπηρέτησης Πελατών και Προώθησης Υπηρεσιών Τουριστικών Καταλυμάτων τμήμα 6Πληροφορίες
Περιβαλλοντική Πολιτική-Δίκαιο (Τουρισμός)Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Ποιότητα Ξενοδοχειακών ΕπιχειρήσεωνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Ποιότητα στους Χώρους του ΞενοδοχείουΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Ποιοτική Εξυπηρέτηση και Επικοινωνία (Ξενοδοχείο)Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών ΞενοδοχείουΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Τουριστική Νομοθεσία και Κοινωνική ΠολιτικήΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Τουριστική ΨυχολογίαΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Τουριστικό MarketingΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες