ΥΓΕΙΑ-ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 
Μαθήματα 
Επιλογή και Αξιολόγηση Προληπτικών Μέτρων Ελέγχου (HACCP) Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Σχεδιασμός του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP) Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Πρόσθετοι Όροι και Ορισμοί-Γενικές Απαιτήσεις τους Συστήματος Διασφάλισης Ασφάλειας ΤροφίμωνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Μεθοδολογία Σχεδιασμού Ανάπτυξης και Εφαρμογής του Συστήματος HACCP Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Βασικές Αρχές (HACCP)Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Ανάλυση Διεργασιών Υγείας Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Ανάλυση Κινδύνου & Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου σε ένα Σύστημα Τροφίμων HACCPΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Διαχείριση Νοσοκομειακών ΚρίσεωνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Διοίκηση Μονάδων ΥγείαςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας ΤροφίμωνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Έλεγχος Ροής ΑσθενώνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας Πουλερικών και Σκευασμάτων τους Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Μικροοργανισμοί και Χαρακτηριστικά αυτών (Τρόφιμα)Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Νομοθεσία ΤροφίμωνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Νοσηλευτική για άτομα με προβλήματα αυτοεξυπηρέτησηςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Οργάνωση ΤΕΠΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Πληροφοριακά Συστήματα ΥγείαςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Προληπτικά Μέτρα ΝοσηλευτικήςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Πρώτες ΒοήθειεςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης-Διαχείριση Νοσοκομειακών ΑποβλήτωνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο εργασίαςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής
Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμωνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής
Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων και ποτώνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - Υγεια και ΑσφάλειαΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες