ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 
Μαθήματα 
Εθνικές-Ευρωπαϊκές και Περιφερειακές Πηγές ΧρηματοδότησηςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης- Βασικές Αρχές ISO 14001 -Μικρή Έκδοση Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα" (ΕΠΑΕ ή ΕΠΑΝ ΙΙ)Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Tεχνικές επεξεργασίας υγρών αποβλήτωνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Αμοιβές Μελετών Περιβαλλοντικών ΕπιπτώσεωνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Ανακύκλωση Υλικών-Βασικά Συστατικά Συνθεσης Ειδών και οι Επιπτώσεις τους στο ΠεριβάλλονΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Ανανεώσιμες Πηγές ΕνέργειαςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (Πράσινη Ανάπτυξη)Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Ασφαλής Λειτουργίας Εξοπλισμού ΕργασίαςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Ατμοσφαιρική ΡύπανσηΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Βασικά προβλήματα του ΠεριβάλλοντοςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Βασικές Αρχές Περιβάλλοντος-Γνώση των Βασικών αρχών προστασίας του περιβάλλοντος - Περιβάλλον και δομή τουΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Διαχείριση ΑποβλήτωνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Έλεγχος αέριων ρύπωνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Επαγγελματικές ασθένειες – μέτρα προφύλαξης- Μέρος 1ο-Βασικές έννοιες των επαγγελματικών κινδύνωνκαι της πρόληψηςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Επικίνδυνες ουσίες- Ενημέρωση, πρόληψη, προστασίαΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Ευκαιρίες Πράσινης ΧρηματοδότησηςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στα συνεργεία και μέτρα πρόληψηςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Μελέτη Περιβαλλοντικών ΕπιπτώσεωνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Περιβάλλον και Βιομηχανική Ανάπτυξη Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Περιβαλλοντική Προστασία-Πολιτική-Ευαισθητοποίηση προς την κατεύθυνση προστασίας του περιβάλλοντοςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Πράσινη Ανάπτυξη & Μ.Μ.Ε.Πληροφορίες
Πράσινη ανάπτυξη & Πράσινες ΕπιχειρήσειςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Στερεά, υγρά και αέρια απόβληταΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης-ISO 14001-14061Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες
Υγιεινή –Ασφάλεια ΕργαζομένωνΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠληροφορίες