Κατηγορίες μαθημάτων

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ39

Δίκτυα2

GIS3

ECDL - EXPERT 1

Προγραμματισμός4

Δοκιμαστικές Διαφάνειες3

Demo MS Office 20101

---

Information Technologies1

OFFICE 20104
ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ-ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ4
ΟΠΣΝΑ Υγεία - Πρόνοια3
Agrocert1
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ28
ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-LOGISTICS-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΕΡΓΑΣΙΑ 64

Project Management & Risk Management Έργων9
Εκπαίδευση Τεχνικών Ασφαλείας12
Ι.Τ.Α.1
ΥΓΕΙΑ-ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ25
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 52
ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ17
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΑΙ8
ΑΣΦΑΛΕΙΑ15
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι.Ε.Π.Υ.Α. (SECURITY)2
Ασφάλεια λιμενικών εγκαταστάσεων1

Προσωπικό ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων1

Εκπαιδευτικό υλικό1

Υπεύθυνος ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων1

Εκπαιδευτικό υλικό1
X-RAY TECHNOLOGY - ΧΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ1
Για επισκέπτες1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ57

ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ17

BEAUTYCOM2

RCI HELLAS2

ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ2

01 Πληροφορική Εκπαιδευτική3

ΚΕΚ Ε.Ε.Ε.5

MIE COMPANY LTD (Γ' Πρόσκληση)2

ΚΕΚ ΑΚΜΩΝ36

ΚΕΚ INV+1

ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ19

ATLAS SECURITY2

ΚΕΚ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕ2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ12

ΚΕΚ EUROTEAM A.E.18

PRACTICA4

ΚΕΚ ΑΛΦΑ ΕΠΕ3

ΚΕΚ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕ4

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Χαχολάκη - Δράκου Ο.Ε.3
Δήμοι και Ν.Π.Δ.Δ.5
ΣΥΛΛΟΓΟΙ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ-ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ 25
Ελεύθερα Επαγγέλματα1
ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΕΝΔΥΣΗ5
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ14
Διάφορα3
ΜΗΧΑΝΕΣ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ71
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ-ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ20
ΕΜΠΟΡΙΟ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΠΩΛΗΤΗΣ-ΠΕΛΑΤΗΣ-MARKETING30
ΤΡΟΦΕΣ-ΤΡΟΦΙΜΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ24
ΚΕΚ ΕΕΕ 21

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ7

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - HACCP KATA TO ΠΡΟΤΥΠΟ ΙSO 22000 :200519

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ11
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ16
ΕΛ.Ε.ΓΕ.ΙΑ: «Εκπαίδευση Ιατρών ΠΦΥ στην «Πρωτογενή Πρόληψη» και Εκπαίδευση Νοσηλευτών στις «Ιατρικές Επισκέψεις Κατ’ Οίκον / Κατ’ Οίκον Νοσηλεία»2
PRIVATE COMPANIES181