ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ - Εμπορικός σύλλογος Αλεξανδρούπολης (Λοιπού εμπορίου)
(Εμπορικός σύλλογος Αλεξανδρούπολης (Λοιπού εμπορίου))

 
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής
 
 


Ευρωεργασιακή

Εμπορικός σύλλογος Αλεξανδρούπολης (Λοιπού εμπορίου) - Κατάρτιση εμπόρων σε θέματα επικοινωνίας και διαχείρισης συγκρούσεων - stress

Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής