ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ - Σύλλογος Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Λασιθίου
(Σύλλογος Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Λασιθίου)

 
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής
 
 


Ευρωεργασιακή

Σύλογος Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Λασιθίου - Η χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) ωσ μέσο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης

Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής