Ο Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις
(Ο Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)

 
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής
 
 

Ο Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής