ΚΕΚ EUROTEAM AE - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πωλήσεων και Εξυπηρέτηση Πελατών-τμήμα 2
(ΚΕΚ EUROTEAM AE - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2)

 
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής
 
 

ΚΕΚ EUROTEAM AE - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πωλήσεων και Εξυπηρέτηση Πελατών-τμήμα 1

Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής