01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ - Εξυπηρέτηση Πελατών και Προώθηση Υπηρεσιών Τουριστικών Καταλυμάτων -τμήμα 3
(ΚΕΚ 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ - 3)

 
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής
 
 

ΚΕΚ 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ - Εξυπηρέτηση Πελατών και Προώθηση Υπηρεσιών Τουριστικών Καταλυμάτων -τμήμα 3

Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής