01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ - Εξυπηρέτηση Πελατών και Προώθηση Υπηρεσιών Τουριστικών Καταλυμάτων -τμήμα 4
(ΚΕΚ 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ - 4)

 
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής
 
 

ΚΕΚ 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ - Εξυπηρέτηση Πελατών και Προώθηση Υπηρεσιών Τουριστικών Καταλυμάτων -τμήμα 4

Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής