01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ - Εξυπηρέτηση Πελατών και Προώθηση Υπηρεσιών Τουριστικών Καταλυμάτων -τμήμα 6
(ΚΕΚ 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ - 6)

 
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής
 
 

ΚΕΚ 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ - Εξυπηρέτηση Πελατών και Προώθηση Υπηρεσιών Τουριστικών Καταλυμάτων -τμήμα 6

Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής