Προγράμματα Master A.E. Διαχείριση Κρίσεων με GIS
    Διαχείριση Κρίσεων με G.I.S Intro
    Certified στη Διαχείριση Κρίσεων με G.I.S
    Syllabus στη Διαχείριση Κρίσεων με G.I.S

 Εξειδικευμένες Γνώσεις και Εφαρμογές G.I.S.
    Εξειδικευμένες Γνώσεις και Εφαρμογές G.I.S. Intro
    Certified στις Εξειδικευμένες Γνώσεις και Εφαρμογές G.I.S.
    Syllabus στις Εξειδικευμένες Γνώσεις και Εφαρμογές G.I.S.

 Παραμετροποίηση Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Moodle
    Παραμετροποίηση Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Moodle Intro
    Certified Παραμετροποίηση Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Moodle
    Syllabus Παραμετροποίηση Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Moodle

 G.I.S. σε συνδυασμό με Autocad και Google Earth
    G.I.S. σε Συνδυασμό με Autocad και Google Earth Intro
    Certified G.I.S. σε Συνδυασμό με Autocad και Google Earth
    Syllabus G.I.S. σε Συνδυασμό με Autocad και Google Earth


 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα