Ανακατεύθυνση σε εξέλιξη...

 

Για να καταγραφούν οι ώρες παραμονής σας στο σύστημα, είναι απαραίτητο να επιλέγετε το σύνδεσμο ΕΞΟΔΟΣ
κατά την αποχώρησή σας από το σύστημα ΚΑΙ ΟΧΙ το στοιχείο ελέγχου X


Πατήστε εδώ αν ο browser σας δε σας προωθήσει αυτόματα